Thermodynamics

Termodinamik Gunaan untuk ahli Teknologi Kejuruteraan - ISBN:9789839585902

Termodinamik Gunaan untuk ahli Teknologi Kejuruteraan - ISBN:9789839585902

17.2 Hukum pendinginan Newton Dalam usaha mendapatkan kadar haba yang dipindahkan daripada suatu bendalir kepada bendalir yang lain...